Duha Velká Medvědice

Duha Velká Medvědice

programy pro mládež: příroda - sport a hry - zážitky - cestování - recese

Společně v Evropě proti násilí na dětech a mládeži – také v Olomouci

29. 11. 2011

Násilí páchanému na dětech a mládeži a také jimi samotnými a především jeho prevenci prostřednictvím neformálních outdoorových aktivit se věnuje pětistranný evropský projekt Move it!. Šestidenní pracovní setkání zástupců organizací zapojených do projektu se uskutečnilo o posledním listopadovém týdnu v Olomouci. Proč právě zde? Českým partnerem v projektu je olomoucké sdružení dětí a mládeže Duha Velká Medvědice.

Setkání dvacítky zástupců partnerů z Německa, Francie, Litvy, Maďarska a České republiky probíhalo v inspirativním prostředí centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou a bylo druhé v pořadí. Partneři se měli možnost seznámit letos na jaře v německém Erfurtu, třetí setkání proběhne na podzim 2012 ve Francii. Mezitím budou probíhat aktivity na národní úrovni, ale také rychlé hledání náhrady za rakouského partnera, který nečekaně vystoupil z už rozběhnutého projektu.

Olomoucké setkání mělo důležitý cíl: Z celé škály možných vybrat vhodné metody, které bude každý z partnerů po dobu jednoho roku testovat při činnosti se skupinou mládeže ohroženou nějakou formou násilí, přičemž nástrojem budou právě outdoorové aktivity. Diskutovalo se nejen v akademické rovině a teoretických tématech, ale i o konkrétních aktivitách, jejichž ochutnávku si zájemci také mohli v blízkém okolí Sluňákova prakticky vyzkoušet.

Odbornou část doplňoval volitelný program, kterého se ale všichni s chutí účastnili. Odpoledne strávené v centru barokně-renesanční Olomouce s průvodcem i bez něj nabídlo návštěvníkům z ciziny stručný výlet do historie našeho města a nadchlo některé tak, že u nás chtějí strávit dovolenou. Partnerům se také dostalo milého uvítání na olomouckém pracovišti krajského Střediska sociální prevence. Odbornice ze Střediska představily jeho poslání v oblasti akutně ohrožených dětí a mládeže a zodpověděly všechny dotazy svých hostí, které zajímalo nejen fungování Střediska, ale i česká legislativa a praktické zkušenosti v problematice týkající se násilí a cílové skupiny projektu. Přímo na Sluňákově a jeho okolí zájemci absolvovali půldenní program interaktivně přibližující aktivity, které zařízení nabízí žákům, studentům a jejich učitelům. Seznámili se i s fungováním netradiční budovy ekocentra – tzv. pasivního domu v kontextu rozumného využívání přírodních zdrojů a energie.

Důležitou součástí podobných mezinárodních setkání bývá nejen poznávání jejich účastníků, ale i zemí, odkud přijeli. Nejlépe se to daří přes jídlo, pití, písničky a třeba i tance. Proto jsme doprostřed týdne zařadili neformální Mezinárodní večer s komentovanou ochutnávkou pokrmů a nápojů typických pro jednotlivé partnery. Závěr akce zas proběhl v místní režii - v příjemné restauraci v centru Olomouce u svatomartinského vína a tradiční husy. Nyní už všichni zúčastnění mohou začít realizovat konkrétní aktivity projektu.

Koordinační setkání v rámci projektu „Move it!“ proběhlo 20. – 25. listopadu 2011 v Olomouci. Projekt byl podpořen z prostředků programu Evropské komise DAPHNE proti násilí na dětech, dospívajících a ženách. Projekt „Move it!“ probíhá od dubna 2011 do března 2013 jak na evropské úrovni, tak přímo v každém ze šesti států zapojených do projektu. Cílová skupina jsou děti a mládež ve věku 13 – 18 let, nástrojem prevence násilí u této skupiny budou outdoorové aktivity a neformální vzdělávání. Výstupem projektu má být publikace příkladů dobré praxe a webová stránka mapující průběh projektu s materiály pro zájemce o toto zajímavé, přesto nedoceněné téma.

Archiv starších aktivit

Kdo je Duha Velká Medvědice?

Duha Velká Medvědice
 • sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
 • Schweitzerova 70
 • 779 00 Olomouc
 • tel.: +420 723 335 585
 • velka(at)medvedice.net

Originální spolek fajn lidí, který připravuje duhově barevné programy pro aktivní volný čas dětí a mládeže - jednodenní či víkendové akce v přírodě, doma i ve světě zaměřené na turistiku, sporty a hry, amatérskou kulturu a mezinárodní výměny mládeže. Získáte s námi netradiční a silné zážitky.

 • pro věkovou skupinu teenagerů (tj. zhruba od 12 asi do 20 let, jezdí s námi také pár aktivních starších věčně duchem mladých)
 • zaměřené na přírodu – sport a hry – amatérské umění – recesi
 • umožňující si rozšířit obzory, seznámit se s dalšími lidmi a tyhle kontakty rozvíjet
 • přinášející nejen zábavu, ale vždy i něco „za tím“
 • otevřené i pro zájemce bez povinného členství
 • Každé dva měsíce pořádáme alespoň jednu víkendovou akci, nejčastěji na Moravě, ale jezdíme i do Čech a pár akcí už jsme měli i v zahraničí. To všechno je za levný peníz, protože máme díky mezinárodním Přátelům přírody, jichž jsme členy, slevy po celé Evropě. Jsme součástí sdružení dětí a mládeže Duha a také koalice UNO.

  Náš spolek vznikl v roce 1983 pod názvem Velká Medvědice a od té doby svoji činnost nikdy nepřerušil. Původně to byl tábornický oddíl zaměřený na indianismus. Na sklonku roku 2001 jsme vstoupili do Duhy - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. Jsme základním článkem Duhy (dužinou) s právní subjektivitou. V současnosti se věnujeme pořádání zážitkových akcí v přírodě a mezinárodním výměnám mládeže.

  Duha Velká Medvědice
  • sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
  • Schweitzerova 70
  • 779 00 Olomouc
  • tel.: +420 723 335 585
  • velka(at)medvedice.net